KARRIÄR

Vill du jobba tillsammans med oss på MrCAP? Vi är en organisation som värdesätter ambitiösa, detaljmedvetna och process-orienterade medarbetare med ett sinne för kvalitet. Nedan finner du relevanta anställningar och sättet på vilket du ansöker. Välkommen att skicka ett personligt brev via e-post till aktuell mottagare.

Master Franchisetagare

Som Master Franchisetagare driver och utvecklar du ditt eget MrCAP-franchisenätverk i ett större territorium, företrädesvis delar av eller ett helt land. Man får ansvar för etablering av anläggningar och stödorganisation i landet.

Franchisetagare

En franchisetagare är en företagare som äger och driver ett eget franchiseföretag. Tillsammans analyserar vi marknadsförutsättningar, ekonomi och utvecklingsmöjligheter. Efter utbildning och praktik hos MrCAP är du redo att kliva in i rollen som företagare i ett väl beprövat och dokumenterat lönsamt affärskoncept.

Anläggningschef

Som anläggningschef ansvarar du för verksamheten vid en lokal MrCAP-anläggning. Det innebär bland annat budget- och personalansvar. Efter utbildning, praktik och avlagda prov erhåller du ett certifikat som bevis på dina kunskaper. Sedan är du redo att möta kunder och leda personal.

Bilförädlingstekniker

En MrCAP-tekniker genomgår utbildning hos MrCAP och erhåller efter avlagda prov ett certifikat som verifierar kunskaperna. Som bilförädlingstekniker arbetar du främst med att förädla och skydda våra kunders bilar. Men även kundmottagning och administrativa uppgifter kan förekomma.

Franchising

Samarbetet

Franchising innebär i korthet att någon som har ett utprovat och framgångsrikt affärskoncept för marknadsföring av varor och tjänster erbjuder andra att mot en ersättning få tillämpa affärskonceptet för egen affärsverksamhet. Villor och bostäder säljs genom franchisemäklare, vi bor på hotell, hyr och köper bilar, klipper håret, äter lunch och middagar, reser från den ena delen av världen till den andra. Oftast utan att vi känner till att det är ett franchiseföretag vi anlitar. Franchisetagaren driver sitt eget företag och är ägarmässigt helt oberoende från franchisegivaren. En franchisetagare driver sitt företag med samma affärsrisk, och möjlighet, som företagare som arbetar utan skyddet av ett franchisesamarbete. Den risk han tar är dock lägre eftersom han arbetar i ett beprövat och fungerande affärskoncept. Därutöver nyttjar franchisetagaren franchisegivarens alla erfarenheter och får fortlöpande rådgivning och support.

Business Format Franchising System

Mr CAP är organiserat i ett så kallat Business Format Franchising System. Vilket innebär ett heltäckande konceptsamarbete mellan franchisegivare och franchisetagare. Det omfattar samtliga delar av affärsverksamheten och inkluderar utbildning, driftmanualer och löpande stödverksamhet. Mr CAP är medlemmar i Svenska Franchiseföreningen och tillämpar bland annat föreningens etiska regler.

Positiva aspekter med att bli franchisetagare

  • Bevisat lönsam affärsidé – Man vet att om man följer affärskonceptet rätt så leder detta till stor lönsamhet.
  • Nyckelfärdigt företag – Hela verksamheten är redan klar med sortiment, marknadsföring, etc.
  • Support från Mr CAP – Ubildning, coachning och rådgivning i hur du ska driva versamheten.
  • Högre effektivitet – Franchisetagaren får ta del av kedjans inköpspriser, kundavtal, marknadsföring etc, som en enskild företagare sällan eller aldrig kan komma åt på egen hand.
  • Stordriftsfördelar – Kollegor som gör samma sak. Man är inte ensam utan ingår i en grupp företagare och får därmed mer tyngd i marknaden.

 

*Mer om konceptet franchising kan du läsa om på www.svenskfranchise.se eller www.franchise.org.

**Är du intresserad av att driva ett eget Mr CAP-företag? Vänligen sänd oss en intresseanmälan via email så blir du kontaktad och får ytterligare information.