LightDegreaser™

Övergripande om LightDegreaser™

LightDegreaser™ är ett avfettningsmedel som i första hand löser smuts av olja, fett, asfalt och vägsalt på utsatta delar av karossen.