GlassRepair™
Laga stenskottet i stället för att byta ruta

GlassRepair™

  • Reparation av stenskott och sprickor i vindrutan, samt bilens övriga rutor.
  • Reparationsteknik och produkter godkända av försäkringsbolagen.
  • Reparera vindrutan innan det är för sent.
  • Estetiskt och säkerhetsmässigt fullgott resultat.