fbpx
Webbutik
bread

139,00 kr

BugRemover

BugRemover är ett mycket effektivt och lättanvänt rengöringsmedel formulerat och framtaget för att skonsamt lösa upp insekter redan några sekunder efter applicering. BugRemover löser även annan typ av fågelspillning och liknande vilket gör den till en bred produkt med många användningsområden. BugRemover är en vital produkt under årets varmare månader då insekter svärmar över våra vägar och ofta fastnar på bilen.

Artikelnr: MCR20106 Kategori:

Beskrivning

Produkten är färdigblandad och redo att användas direkt ur flaskan som är i en behändig storlek och form med ett munstycke som sprider produkten jämnt över ytan vid applicering.

 

Bruksanvisning

  • Spraya jämnt över de nedsmutsade ytorna och låt medlet verka.
  • Spola sedan av ytan nedifrån och upp.
  • Eftertvätta med exempelvis MrCAP’s klassiska Wash&Gloss schampo.

Använd ej i starkt solsken eller på varma ytor. Låt aldrig medlet torka.

 

FARA

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon Skyddsangivelser. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P310 Kontakta genast läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Innehåller: NATRIUMMETASILIKAT PENTAHYDRAT

Säkerhetsdatablad

Mer information

Vikt0.5 kg

För att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt använder vi på mrcap.com cookies. Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du användandet. Läs mer här.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close