fbpx
Webbutik
bread

149,00 kr

PH Neutral WheelCleaner & IronRemover

Ph-neutral WheelCleaner & IronRemover är en pH-neutral produkt anpassad för alla typer av fälgar men passar även andra lackerade ytor. Produkten löser effektivt upp smuts och bromsdamm, flygrost och sot. Produkten är pH-Neutral vilket gör den säker att använda på alla bilens material och kan användas på även de mest exklusiva fälgarna.

  • pH neutral och skonsam produkt
  • Avlägsnar bromsdamm och flygrost från lack och fälg.
  • Säker att använda på alla material

 

Artikelnr: MCR20102 Kategori:

Beskrivning

Bruksanvisning
  • Spraya jämnt över torra fälgar på nära håll för bästa effekt.
  • Låt medlet verka i 3-5min tills medlet skiftar färg till lila (tiden beror på hur smutsiga fälgarna är).
  • Använd en borste eller pensel för att öka rengöringseffekten.
  • Skölj därefter av fälgarna noga, fördelaktigt med högtryckstvätt.
  • Upprepa processen vid behov.

Använd ej i starkt solsken eller på varma fälgar. Låt aldrig medlet torka.

 

FARA

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att andas in gaser, dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Innehåller: ALKOHOLER, C12-14, ETOXYLERADE, SULFATER, NATRIUMSALTER, NATRIUMTIOGLYKOLAT

Säkerhetsdatablad

Mer information

Vikt 0.5 kg

För att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt använder vi på mrcap.com cookies. Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du användandet. Läs mer här.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close