fbpx
Webbutik
bread

159,00 kr

WheelCleaner

WheelCleaner är en syra-baserad fälgrengöring som snabbt och effektivt löser både oljebaserad smuts och bromsdamm på dina fälgar. Fungerar snabbt och effektivt på OEM-lättmetallfälgar och plåtfälgar.

 

  • Effektiv rengöringsprodukt för fälgar
  • För både plåt- och lättmetallfälgar
  • Kort verkningstid
  • Sprayas enkelt på och spolas av

 

Artikelnr: MCR2109 Kategori:

Beskrivning

Bruksanvisning
  • Spola bort löst sittande smuts och damm.
  • Spraya produkten på ytan och låt den verka i ett par minuter (vid extremt smutsiga fälgar kan mekanisk handpåläggning med hjälp av tvättsvamp eller borste behövas).
  • Spola av med vatten, fördelaktigt med högtryckstvätt.
  • Upprepa processen vid behov.

Använd aldrig produkten på varm yta eller låt den torka in.

 

FARA

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Undvik att andas in gaser, dimma, ångor eller sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd eller ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

 

Innehåller: ALKOHOLER, C12-14, ETOXYLERADE, SULFATER, NATRIUMSALTER, NATRIUMTIOGLYKOLAT

Säkerhetsdatablad

Mer information

Vikt 0.5 kg

För att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt använder vi på mrcap.com cookies. Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du användandet. Läs mer här.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close