fbpx
Webbutik
bread

119,00 kr

WindowCleaner

WindowCleaner är en propanol-baserad fönsterrengöring som effektivt löser fett och ger en glasklar sikt.

 

  • Extremt fettlösande
  • Alkoholbaserad
Artikelnr: MCR20105 Kategori:

Beskrivning

Bruksanvisning
  • Spraya produkten över fönsterrutan och använder bomullsduk eller dedikerad fönsterduk av mikrofiber och torka fönstret.
  • Vänd på duken till en torr sektion och efterforska för att eliminera torkränder.

 

 

Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta läkare. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåller: PROPAN-2-OL

Säkerhetsdatablad

Mer information

Vikt0.5 kg

För att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt använder vi på mrcap.com cookies. Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du användandet. Läs mer här.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close