fbpx
bilglas

Bilglas är en bärande del av bilen 

Det är av stor vikt att hålla bilens glas i gott skick.  Stenskott, sprickor och slitage försämrar både funktion och säkerhet. Trafikmiljöns påfrestningar med exempelvis damm, salt, sand, grus och slitage från vindrutetorkare försämrar sikten. På nyare bilar finns dessutom tekniska funktioner i bilens vindruta som utgör en del av bilens säkerhetssystem. Härifrån styrs funktioner som exempelvis autobroms, avståndskontroll, trötthetsvarnare och trafikskyltsinformation.

MrCAP – ett glasklart alternativ

Att byta ut en hel ruta är både kostsamt och tidskrävande. För både ett snyggt och säkert resultat är det viktigt att mindre skador repareras så snart de upptäckts. MrCAP reparerar stenskott och mindre sprickor i vindrutan innan skadan blir värre och hela rutan måste bytas ut. MrCAP har lång erfarenhet och kunskap av att behandla bilglas och erbjuder olika glasbehandlingar som restaurerar vindrutan och personifierar din bil.

VÅRA BEHANDLINGAR INOM BILGLAS

GlassRepair

GlassShield

WindowTinting