Sanering

Sanering 

Damage & Sanitation löser ovanliga skador och problem som uppstått i bilens lack och/eller inredning som exempelvis lukt-, fukt-, mögel- eller rök och sotskador efter brand. Programmet bygger på många års erfarenhet i hur man sanerar och restaurerar ovanliga skador utan att behöva lackera om delar av eller hela bilen, eller byta ut delar av eller hela inredningen. Oönskade lukter elimineras efter noggrann interiör rengöring med hjälp av speciella fogmaskiner alternativt ozonbehandlingar som på ett kemiskt sätt avjoniseras med hjälp av fotoplasma.

Oavsett skada är det viktigt att gå till botten med problemet för att det inte ska uppstå igen. Kontakta din lokala MrCAP anläggning och berätta om ditt problem, vi kan ha lösningen.

Summering

  • Sanering och restaurering av ovanliga skador på och i bilen
  • Ett heltäckande program som sanerar bilen utan att omlackering eller byte av inredningen krävs

ANDRA HAR OCKSÅ TITTAT PÅ

GlassRepair

Reparerar stenskott innan det är för sent och hela rutan behövs bytas ut

LeatherCare & InteriorService

Grundlig rengöring och återfuktande behandling av bilens läderinteriör