fbpx
sanering

Sanering

Det kan finnas många anledningar till att sanera bilen. Färgspill, fuktskador, mögel, oönskad lukt i bilens interiör eller rök och sotskador efter brand är några av dem. Cigarett- och brandrök, urin, djur och matrester är även exempel på oönskad lukt som kräver noggrann luktsanering. Oavsett problem/skada är det viktigt att gå till botten med problemet för att det inte ska uppstå igen.

MrCAP kan ovanliga skador 

MrCAP har mångårig erfarenhet och kunskap i hur man sanerar och restaurerar ovanliga skador/problem på och i bilen, samt hur olika odörer effektivt bryts ned och elimineras. Vi erbjuder ett heltäckande program som sanerar bilen utan att behöva lackera om delar av eller hela bilen, eller byta ut delar av eller hela inredningen. Vid svåra luktproblem hjälper endast MrCAPs behandling SmellStop.

VÅRA BEHANDLINGAR INOM SANERING

Damage & Sanitation